Random header image... Refresh for more!

Schippers gaat uitrol e-health versnellen

Minister Schippers ziet grote mogelijkheden voor toepassingen van e-health, zo blijkt uit de beantwoording van kamervragen over de ontwerp begroting van VWS voor 2014.

Daar waar e-health toepassingen reguliere behandelmethoden vervangen is bekostiging uit premiemiddelen gewoon van toepassing. Echter, zij ziet ook dat veel kansen onbenut blijven. Nieuwe (innovatieve) toepassingen die een andere manier van werken mogelijk maken, zijn veel lastiger in de praktijk te brengen. Zo blijkt uit het onderzoek (e-health monitor 2013) dat zorggebruikers zelden digitaal toegang kunnen krijgen tot hun eigen dossier en dat ze nauwelijks gebruik maken van zelfmanagement tools. Ook bij de digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners, zowel binnen als tussen zorginstellingen, valt veel te winnen.

Schippers belooft tot maatregelen te komen die deze toepassingen stimuleren.

Dat is mooi, maar daarmee is een succesvolle introductie niet gegarandeerd. De instellingen zullen zelf aan de slag moeten om op basis van inzicht in de behoeften van de zorggebruiker, behandelaar en financier tot praktische invulling te komen. Wij zijn benieuwd naar succesvolle voorbeelden!

 

 

 

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment